DE ce Educație?

Prin educație putem dezvolta competențe, caractere, cultură și stil. Putem dezvolta autonomie, încredere, armonie și curaj. Putem crește indivizi, dar mai ales putem coagula o societate.

Viziunea

Noi credem că împreună putem crea o lume mai bună prin educație.

Misiunea

InEdu susține si contribuie la îmbunătățirea mediului educațional și creează contexte de învățare și dezvoltare pentru elevi, profesori și părinți.

Valorile

Integritatea 100%
Colaborarea 100%
Bunătatea 100%
Evolutia / Învățarea continuă 100%
Responsabilitatea 100%

Obiectivele

Învățarea pur academică/teoretică structurează gândirea, însă o rupe de aplicabilitatea concretă a noțiunilor. În cazul învățământului românesc este una dintre cauzele gradului ridicat de anlfabetism funcțional.

Howard Gardner nu a dezvoltat conceptul inteligențelor multiple, în care a inclus

 • Inteligența lingvistică
 • Inteligența logico-matematică
 • Inteligența muzicală-ritmică
 • Inteligența spațială/vizuală
 • Inteligența naturalistă
 • Inteligența chinestetică a corpului
 • Inteligența interpersonală
 • Inteligența intrapersonală
 • Inteligența existențială

Stephen Covey a grupat aceste inteligențe sub o altă formă, și anume:

 • Inteligența mentală (logico-matematică)
  • Cea mai ușor de explicat și cea pe care se axează preponderent sistemul nostru de învățământ
 • Inteligența emoțională
  • Această inteligență presupune identificarea emoțiilor personale, dar și ale celor din jur și, foarte important, gestionarea acestora.
 • Inteligența fizică
  •  Poate fi cel mai simplu descrisă prin cuvintele – vitalitate, tonus, ehilibru, dexteritate/îndemânare sau flexibilitate
 • Inteligența spirituală
  • Determintă de căutarea noastră permanentă de sens și semnificație, dar și de conectare cu infinitul

Text de completat

Integritate = moralitate, sinceritate, autenticitate, curajul vulnerabilității

Bunătate = toleranță, înțelegere, răbdare, afecțiune, un fel de iubire

Colaborare = suport reciproc, împărtășire, sincronizare, tact

Învățare continuă = curiozitate, spirit tânăr, deschidere, prieteni cu greșeala

Responsabilitate = asumarea faptelor, fac ce îmi asum, anunț când nu pot