DE ce Educație?

Prin educație putem dezvolta competențe, caractere, cultură și stil. Putem dezvolta autonomie, încredere, armonie și curaj. Putem crește indivizi, dar mai ales putem coagula o societate.

Viziunea

Noi credem că împreună putem crea o lume mai bună prin educație.

Misiunea

InEdu susține si contribuie la îmbunătățirea mediului educațional și creează contexte de învățare și dezvoltare.

Valorile

Integritatea 100%
Colaborarea 100%
Bunătatea 100%
Evolutia / Învățarea continuă 100%
Responsabilitatea 100%

Obiectivele

Text de completat

Învățarea pur academică/teoretică structurează gândirea, însă o rupe de aplicabilitatea concretă a noțiunilor. În cazul învățământului românesc este una dintre cauzele gradului ridicat de anlfabetism funcțional.

Howard Gardner nu a dezvoltat conceptul inteligențelor multiple, în care a inclus

 • Inteligența lingvistică
 • Inteligența logico-matematică
 • Inteligența muzicală-ritmică
 • Inteligența spațială/vizuală
 • Inteligența naturalistă
 • Inteligența chinestetică a corpului
 • Inteligența interpersonală
 • Inteligența intrapersonală
 • Inteligența existențială

Stephen Covey a grupat aceste inteligențe sub o altă formă, și anume:

 • Inteligența mentală (logico-matematică)
  • Cea mai ușor de explicat și cea pe care se axează preponderent sistemul nostru de învățământ
 • Inteligența emoțională
  • Această inteligență presupune identificarea emoțiilor personale, dar și ale celor din jur și, foarte important, gestionarea acestora.
 • Inteligența fizică
  •  Poate fi cel mai simplu descrisă prin cuvintele – vitalitate, tonus, ehilibru, dexteritate/îndemânare sau flexibilitate
 • Inteligența spirituală
  • Determintă de căutarea noastră permanentă de sens și semnificație, dar și de conectare cu infinitul

Text de completat

Toggle Content

Toggle Content

Text de completat

Text de completat

Text de completat

Text de completat

Este bine cunoscut faptul că, 

Integritate = moralitate, sinceritate, autenticitate, curajul vulnerabilității

Bunătate = toleranță, înțelegere, răbdare, afecțiune, un fel de iubire

Colaborare = suport reciproc, împărtășire, sincronizare, tact

Învățare continuă = curiozitate, spirit tânăr, deschidere, prieteni cu greșeala

Responsabilitate = asumarea faptelor, fac ce îmi asum, anunț când nu pot

Close Menu